20. novembril mälestatakse üle maailma mõrvatud transsoolisi inimesi.

Üle maailma on viimase 12 kuu kohta teada 375 mõrva, mille ohvriks oli transsooline või sünnil määratud soost erineva sooidentiteediga inimene.

Enamus teadaolevatest mõrvadest pandi toime sisserännanute ja sekstöötajate vastu.

Kokku mõrvati ajavahemikul jaanuar 2008 kuni september 2021 75 erinevas riigis 4042 transsoolist või sünnil määratud soost erineva sooidentiteediga inimest.

62% ohvritest, kelle kohta on teada tema amet, olid sekstöötajad.

Euroopas moodustasid tervelt kolmandiku 148st mõrvatud transinimesest sissesõitnud.